Tantsides surmaga/ Dancing with the dead


Inimestel pole enamasti mitte mingit probleemi alustada midagi uut ja teha asju teistmoodi. Küll aga puudub meil enamiku ajast ajataju, nii et me ei tea peaaegu mitte kunagi, millal lõpetada tants surnutega. Ja siis tulevadki mängu emotsioonid, ebausk ja kogemused, millest on saanud teetõkked seal, kuhu tagasi pöörduda pole võimalik.

People usually have no problem with starting new things and doing things differently. However we mostly have no sense of time, so we almost never know when to stop dancing with the dead. And exactly then come to play our emotions, superstition and experiences, that have become roadblocks there where you can not return to.

Kommentaarid

Populaarsed postitused